Algemene voorwaarden Sandra van Ginkel Coaching

  • Sandra van Ginkel Coaching heeft jegens de uitvoering van de overeenkomst een inspanningsverplichting en kan derhalve niet worden aangesproken vanuit een resultaatverplichting.
  • De overeenkomst tussen Sandra van Ginkel en haar cliënt kan te allen tijde op ieder gewenst moment door beide partijen worden beëindigd.
  • Tot 24 uur van te voren kan een afspraak kosteloos gewijzigd of geannuleerd worden. Indien de cliënt de door hem/haar gemaakte afspraak binnen 24 uur voor de betreffende afspraak annuleert, zullen er kosten in rekening worden gebracht. Het wegblijftarief is vastgesteld op
    € 25,-. Bij annulering vanwege ziekte worden geen kosten berekend.
  • Sandra van Ginkel Coaching behoudt zich het recht coaching of begeleiding te weigeren, indien deze niet binnen het format van de aangeboden diensten past.
  • Sandra van Ginkel Coaching aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor directe of indirecte schade, ten gevolge van handelingen of genomen beslissingen, naar aanleiding van de coach sessies. Eventueel afbouwen of stoppen van medicatie, dient altijd in overleg met de behandelend arts te gebeuren. De cliënt is te allen tijde zelf verantwoordelijk voor keuzes die hierin gemaakt worden.
  • Een opname van een (online) (skype)sessie, de online training evenals een persoonlijk stappenplan is uitsluitend voor persoonlijk gebruik bedoeld en mag nooit gekopieerd of ingezet worden voor andere doeleinden.

 

Lunteren, 18-11-2023